Sportovní kynologie

Sportovní kynologie je zaměřena především na volné chvíle strávené s Vaším psem, popřípadě na různé sportovní akce, kterých se můžete jako psovod se psem zúčastnit.

Dělí se (nejsou zde zahrnuty psí sporty- agility, flyball, aj.) na:

  • stopa – pachové práce (oddíl A)
  • poslušnost (oddíl B)
  • obranu (oddíl C)

Mezi hlavní záměry kynologa patří hlavně plnění zkoušek z výkonů, dle řádů platných v ČR. Tyto zkoušky jsou důležité při uchovnění psa, či feny některých plemen psů.

Vedle zkoušek z výkonu dle určitých řádů se můžeme setkat také s různými záchranářskými zkouškami, stopařskými zkouškami, zkouškami obranářů. Tyto zkoušky rovněž patří k určitému řádu v ČR. Další důležitou ambicí v životě kynologa jsou závody, ať už podle určitého stupně zkoušek nebo založené pouze na oddílu A nebo C, kdy u každého z nich musí být i oddíl B, který ale v danou chvíli není až tak moc rozhodující.

Na špičce takových závodů stojí bezpochyby mistrovství republiky či světa.

Stopa

Délku stopy, tvar stopy, terén a počet předmětů na ní umístěných určuje rozhodčí ve shodě s podmínkami zkoušky. Předměty na stopu musí být z textilního nebo jiného materiálu, avšak nesmí být z kovu či skla. Po položení stopy má kladeč stopy plánek, na němž jsou základní informace.

Pokud pes zachytí danou stopu, psovod jej vypouští na celé stopovací vodítko. Když pes nalezne předmět, tak jde psovod ke psu a zvedne předmět nad hlavu.

FOTO STOPA

Poslušnost

Poslušnost sama o sobě je u psa nejdůležitější. Bez toho, aby k vám pes uměl na povel přiběhnout se dnes neobejde nikdo, kdo vlastní psa jakéhokoliv plemene. Nejhorší však je, když máte psa, který má tendenci utíkat za zvěří, často vyvolává konflikty mezi psy nebo lidmi. Takový pes, když neposlechne na povel “ke mě” , je jako divoká zvěř.

Poslušnost jako taková má spoustu cviků a jejich provedení. Pro bližší informace je nejlepší metodou  pročtení zkušebního řádu, o který máte zájem.

Nejzákladnějším povelem v poslušnosti sportovní kynologie je správně provedená chůze u nohy, která není tak jednoduchá jak vypadá.

FOTO POSLUŠNOST

Obrana

Obrana je jedna z disciplín ve sportovní kynologii. Při obraně musí pes poslouchat psovoda na slovo. Nejlepší začátky jsou na cvičišti, kde jste se svým psem jako psovod a máte vedený výcvik za přítomnosti kynologa a figuranta.

Již od útlého věku vašeho psa v něm vyvolávejte lovecké pudy, hrajte si s ním tak, že se s ním budete o něco přetahovat a když se s vámi přetahuvat bude, dávajte mu povel “drž”.

Postup a informace:

  • odhalení pomocníka – průzkum terénu, vyštěkání pomocníka
  • zajištění pomocníka – prohlídka pomocníka a jeho výslech
  • ochrana psovoda – přepadení psovoda při výslechu, ovladatelnost psa (pouštění)
  • samostatná činnost psa – zadržení pomocníka (hladké 50 kroků) , ovladatelnost psa (pouštění)
  • odolnost psa – útok na psa se 2 údery po zákusu, ovladatelnost psa (pouštění)

Prohlídka – psa odložíte a půjdete odzbrojit figuranta, odeberete mu obušek.

Hladké zadržení

Figurant odbíhá a jakmile je dostatečně vzdálený od vás, dáte psovi povel “zadrž” a na tento povel pes vybíhá. Pes figuranta zardží a na povel “pusť” ho zase pustí a sedí u něj.

Protiútok

Psychický nátlak na psa, který je u psovoda a figurant běží s obuškem proti nim, zkouší se tak, zda se pes nebojí.

FOTO OBRANA